Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων - Vintelioutlet

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προσέγγισή μας στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») έχει υιοθετηθεί από την Επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «VINTELI BY VIVIAN CHATZELI», που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Μεθώνης, αρ. 87, τηλ. 2104611310, email: info@vintelioutlet.gr, η οποία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας χορηγείτε κατά τη χρήση του Hλεκτρονικού μας Kαταστήματος (e-shop) και είναι αρμόδια να σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε.

Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με ευθύνη και πιστεύουμε ότι τα δεδομένα σας πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Γι’ αυτό, όλα τα συστήματα της Επιχείρησής μας, αλλά και αυτή η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων (ιδίως με τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών -εφεξής «GDPR»- και τον Ν. 4624/2019). Η παρούσα Πολιτική εξηγεί πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας και κατά την επικοινωνία μας με οποιοδήποτε μέσο και περιγράφει, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματά σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση, τη διόρθωση και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Η δημιουργία λογαριασμού και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς ή επικοινωνίας με την εταιρεία μας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Πολιτικής, καθώς και των Όρων Χρήσης, με τους οποίους η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και οι οποίοι ενδέχεται να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

 

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς και που μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε. Τέτοια στοιχεία αποτελούν, για παράδειγμα, το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, e-mail, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης κ.α. Επιπλέον, προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά στοιχεία που σας αφορούν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP σας ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στην ιστοσελίδα μας κ.α. Περαιτέρω, ως προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα δεδομένα) αντιμετωπίζονται, ενδεικτικά, τα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας.

 

 1. Ποια είδη προσωπικών δεδομένων επεξεργάζεται η VINTELI BY VIVIAN CHATZELI και με ποια νόμιμη βάση;

2.1. Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε σχετικά με εσάς περιλαμβάνει μόνο απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόμαστε για συγκεκριμένους κάθε φορά σκοπούς, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Πιο συγκεκριμένα, ενδέχεται να επεξεργαστούμε, ιδίως, τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς:

– στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικά στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο),

– επικοινωνίες που ανταλλάσσετε μαζί μας ή απευθύνετε σε εμάς μέσω επιστολών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και κλήσεων, πριν ή και μετά την παραγγελία σας,

– στοιχεία δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα και εισόδου σε αυτόν (π.χ. όνομα χρήστη, ιστορικό παραγγελιών),

– στοιχεία σχετικά με τις αγορές σας (είδη που αγοράσθηκαν, αξία, ημερομηνία αγοράς και άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να μας δώσετε κατά την παραγγελία σας), τον τρόπο πληρωμής και αποστολής τους ή/και την αλλαγή/επιστροφή τους,

– με αυτοματοποιημένα μέσα συλλέγουμε γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

2.2. Δεν λαμβάνουμε στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας μας προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Σε περίπτωση που συλλέξουμε τέτοιου είδους δεδομένα, θα τα επεξεργαστούμε περαιτέρω μόνο εάν δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας ή βάσει εκ του νόμου υποχρέωσής μας (π.χ. ιδίως αναφορικά με τους εργαζομένους μας), σε κάθε δε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις.

Επίσης, δεν λαμβάνουμε στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας μας προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών. Αν παρ’ όλα αυτά, μας αποσταλούν τέτοιου είδους πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να προχωρήσουμε στη διαγραφή τους.

2.3. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μόνο όταν:

– έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω (π.χ. δημιουργία λογαριασμού),

– η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών μας σε εσάς, ιδίως σχετικά με την εκτέλεση των παραγγελιών σας,

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς) ή/και

– η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της Επιχείρησής μας (π.χ. βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, διασφάλιση ασφαλών συνδέσεων στο διαδίκτυο, συλλογή στατιστικών στοιχείων).

 

 1. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, σχετικά με ερωτήματά σας, καθώς και πριν ή και μετά τυχόν παραγγελία σας,

– για να εκτελέσουμε τις παραγγελίες σας και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που αγοράζετε από το e-shop μας, αλλά και για να διαχειριστούμε πιθανές αλλαγές/επιστροφές,

– για να φυλάσσουμε τα δεδομένα σας σε σύστημα αρχειοθέτησης στη βάση δεδομένων μας,

– για να επιβεβαιώσουμε την πληρωμή των παραγγελιών σας και εν γένει για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς,

– για την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και

– για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς marketing.

 

Πιο αναλυτικά, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

3.1. Επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας: Διευθύνσεις IP – Cookies

3.1.1. Διευθύνσεις IP: Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή ανοίγετε ηλεκτρονική αλληλογραφία από εμάς, οι διακομιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν δεδομένα σχετικά με τη συσκευή σας και το δίκτυο που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (IP address). Η διεύθυνση IP είναι μια σειρά αριθμών που αναγνωρίζουν τον υπολογιστή σας και μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε για την ανάλυση της κίνησής σας αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα μας, τη διαχείριση του συστήματός μας, τη διερεύνηση τυχόν ζητημάτων ασφάλειας και την κατάρτιση ανώνυμων στατιστικών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

3.1.2. Cookies: Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στη συσκευή από την οποία χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε τα cookies με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα μας λειτουργεί κανονικά, για να θυμόμαστε τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, για να γνωρίζουμε την εμπειρία σας κατά την πλοήγηση και να συλλέξουμε ανώνυμα δεδομένα για στατιστικές αναλύσεις, όπως το ποια σημεία επισκεφθήκατε και για πόσο χρόνο χρησιμοποιήσατε την ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα Cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή/συσκευής, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τα προϊόντα που βλέπετε, την IP διεύθυνση της συσκευής σας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας.

Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί Cookies για τη σύνδεσή σας στο λογαριασμό σας και την απομνημόνευση των στοιχείων σας σε κάθε επόμενη σύνδεση σε αυτόν, για την διατήρηαη των προϊόντων που αποθηκεύετε στο καλάθι σας κ.α.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται από εμάς για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, για στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς, για τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου και τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του.

Με την περιήγησή σας στο e-shop μας και την πραγματοποίηση αγορών σε αυτό, συναινείτε στην επεξεργασία από τη VINTELI BY VIVIAN CHATZELI των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς με τη χρήση των Cookies. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω των ειδικών ρυθμίσεων που είναι διαθέσιμες στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) στο διαδίκτυο, με εξαίρεση τα cookies που είναι αναγκαία για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, μετά την απενεργοποίηση των cookies, ενδέχεται ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας να μην λειτουργούν πλήρως.

3.1.3. Περαιτέρω, μπορεί να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ανάλυσης ιστού (analytics) τρίτων μερών στην ιστοσελίδα μας, όπως το Google Analytics. Οι πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης που διαχειρίζονται αυτές τις υπηρεσίες, χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως τα cookies, για να μας βοηθήσουν να καταγράψουμε και να κατανοήσουμε περισσότερα για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, το οποίο μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να χτίσουμε μία ιστοσελίδα που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.

 

3.2. Εγγραφή Μέλους – Δημιουργία Λογαριασμού

Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας ως μέλους στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, η Επιχείρησή μας συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οικειοθελώς και συγκεκριμένα, ως υποχρεωτικά πεδία, το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, αριθμό τηλεφώνου, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και ως προαιρετικά πεδία, το φύλο και την ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκετε.

Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά με σκοπό να δημιουργήσει το λογαριασμό σας, μέσω του οποίου μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας και να βλέπετε το ιστορικό των συναλλαγών σας, ενώ παράλληλα τηρούμε τον κωδικό πρόσβασής σας, προκειμένου η ιστοσελίδα μας να επιτρέπει την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας, κάθε φορά που συνδέεστε σε αυτόν. H εγγραφή στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα επιβεβαιώνεται μέσω αυτόματου e-mail.

 

3.3. Αγορά Προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα

Στο e-shop μας υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μόνο από εγγεγραμμένα μέλη, μέσω του ατομικού τους λογαριασμού. Για την ολοκλήρωση κάθε οnline παραγγελίας, τη διεκπεραίωση και εκτέλεση αυτής είναι απαραίτητη η χορήγηση, συλλογή και επεξεργασία ορισμένων απαραίτητων προσωπικών πληροφοριών. Τα δεδομένα αυτά η Επιχείρησή μας τα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, με την πώληση των προϊόντων και την παράδοση αυτών στη διεύθυνση που μας δηλώνετε.

Θα αποστείλουμε στο e-mail σας τη γνωστοποίηση της παραλαβής της παραγγελίας σας και στοιχεία για την παρακολούθηση της αποστολής της από μεταφορική εταιρεία, ή θα χρησιμοποιήσουμε το e-mail και το τηλέφωνό σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα στην εκτέλεση της παραγγελία σας ή για να επικοινωνήσει μαζί σας ο υπάλληλος της μεταφορικής εταιρείας σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί και για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μαζί σας ή ειδοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους Χρήσης.

 

3.4. Πληρωμή προϊόντων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Για την διαδικτυακή πληρωμή του(ων) προϊόντος(ων) που αγοράζετε από την Vinte li με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, θα μεταφερθείτε αυτόματα σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον συναλλαγών. Εκεί, θα πρέπει να χορηγήσετε για το σκοπό της πληρωμής το είδος και αριθμό της κάρτας σας, την ημερομηνία λήξης της και τον αριθμό CCV, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία στη (secure) φόρμα παραγγελίας. Οι συναλλαγές προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες επιχειρήσεις του κόσμου. Η Επιχείρηση μας δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των καρτών που χρησιμοποιείτε μέσω διαδικτύου, τα οποία δεν είναι ορατά σε εμάς, παρά μόνο λαμβάνει γνώση της επιτυχούς ή μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής, για προφανείς σκοπούς εξυπηρέτησης και εκτέλεσης της παραγγελίας σας. Παράλληλα, οφείλετε και εσείς να λαμβάνετε κάθε δυνατό μέτρο για να μην αποκτήσουν τρίτοι πρόσβαση στο λογαριασμό σας, όπως για παράδειγμα να μην γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 

3.5. Ενημερωτικά δελτία (newsletters)

Δεν θα σας στείλουμε newsletters για διαφημιστικούς σκοπούς ή σκοπούς marketing, εκτός εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, η VINTELI BY VIVIAN CHATZELI θα συλλέξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/e-mail σας, προκειμένου να σας αποστέλλει σημαντικά νέα και ενημερώσεις. Κατά την παροχή της συναίνεσής σας για την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletters, αποδέχεστε τους παρόντες όρους.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα newsletter μας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των αποδεκτών, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο τέλος κάθε newsletter που λαμβάνετε, είτε στέλνοντάς μας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@vintelioutlet.gr.

 

 1. Γνωστοποιούνται σε τρίτους αποδέκτες τα προσωπικά σας δεδομένα;

4.1. Δεν πωλούμε, δεν νοικιάζουμε και δεν ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε θα το κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε δεδομένα σας σε τρίτα μέρη ή να τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο αρχικά τα συλλέξαμε, μόνο εάν συναινείτε σε αυτού του είδους την επεξεργασία ή εάν αυτό απαιτείται εκ του νόμου.

4.2. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε (μοιραστούμε, αποστείλουμε, ή άλλως διαθέσουμε) τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους μόνο με τους τρόπους που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική, ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

– σε τρίτους που παρέχουν στην VINTELI BY VIVIAN CHATZELI υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, όπως για παράδειγμα developers, data analysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας δεδομένων, αυστηρά για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών τους προς εμάς,

– σε service providers για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών μας, τη διαχείριση των πληροφοριακών μας συστημάτων (ΙΤ providers) και την εν γένει τεχνική υποστήριξη και διαχείριση του συνόλου των συστημάτων μας,

– σε εταιρείες ταχυμεταφορών, για την παράδοση των παραγγελιών σας,

– σε διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών. Η VINTELI BY VIVIAN CHATZELI δεν αποκαλύπτει προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συναίνεσή σας, δύναται, ωστόσο να μοιράζεται με τρίτους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών πληροφορίες από τις οποίες δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας και ιδίως στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα που αγοράστηκαν, δημογραφικά στοιχεία ή στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση των επισκεπτών στο e-shop μας κ.α.,

– σε εξωτερικούς συμβούλους (όπως λογιστές, ελεγκτές, συμβούλους, δικηγόρους κλπ),

– σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόχους πιστωτικών καρτών ή άλλους παρόχους διευκόλυνσης ηλεκτρονικών συναλλαγών, για την εξυπηρέτηση των διαδικτυακών αγορών σας,

– σε κάθε τρίτο μέρος στο οποίο μπορεί να πωλήσουμε ή να μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της Επιχείρησής μας ή των περιουσιακών μας στοιχείων,

– όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις και

– σε κυβερνητικές υπηρεσίες και δημόσιες αρχές, ρυθμιστικά όργανα και υπηρεσίες επιβολής, για σκοπούς συμμόρφωσης με έγκυρη και εγκεκριμένη αίτηση, συμπεριλαμβανομένης δικαστικής απόφασης ή άλλης έγκυρης νομικής διαδικασίας, για την προστασία από απάτες και για συναφείς σκοπούς ασφαλείας.

4.3. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι της Επιχείρησής μας που έχουν πρόσβαση και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι, δεσμεύονται από όρους εμπιστευτικότητας και ενεργούν μόνο στη βάση όσων στοιχείων πρέπει να γνωρίζουν, για να ικανοποιήσουν τους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας, που αναφέρονται ανωτέρω. Η πρόσβαση προσώπων στα δεδομένα σας χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται αυστηρά.

 

 1. Ασφάλεια

5.1. Δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εφαρμόζουμε διαρκώς τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθεί η τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε άλλου είδους επεξεργασία εκ μέρους μας ή εκ μέρους των συνεργατών μας.

5.2. Πιο συγκεκριμένα, στη VINTELI BY VIVIAN CHATZELI εφαρμόζουμε διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας στα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία μας, προκειμένου να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχουμε. Αρχειοθετούμε και αποθηκεύουμε με ασφάλεια τα έγγραφα που πρέπει να τηρούμε σε φυσική (έγχαρτη) μορφή και περιορίζουμε την πρόσβαση σε αυτά μόνο σε όσους συνεργάτες μας χρειάζεται να τα επεξεργάζονται. Περαιτέρω, υπάρχουν τακτικοί και συστηματικοί έλεγχοι στις θέσεις εργασίας, όπως αυτόματο κλείδωμα των υπολογιστών, συχνές αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού και παραμετροποιήσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και εκμετάλλευσης κρίσιμων δεδομένων που αποθηκεύονται στα συστήματά μας.

5.3. Αναθεωρούμε τακτικά τα μέτρα ασφαλείας και θα προσπαθήσουμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σαν να ήταν δικά μας. Δεν είμαστε όμως υπεύθυνοι για τις ενέργειες τρίτων μερών ή για τα μέτρα ασφαλείας τους σε σχέση με τις πληροφορίες που τα τρίτα μέρη αυτά ενδέχεται να συλλέγουν ή να επεξεργάζονται μέσω των διαδικτυακών τους τόπων, των υπηρεσιών τους ή με άλλον τρόπο.

 

 1. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

6.1. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε μπορεί να αρχειοθετούνται ή να φυλάσσονται περιοδικά, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες ασφαλείας μας. Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός αν ο νόμος απαιτεί να τα διατηρούμε για μεγαλύτερο διάστημα (π.χ. αναφορικά με τα φορολογικά παραστατικά των αγορών σας), ή να τα διαγράψουμε σε συντομότερο, ή εκτός εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας για διαγραφή ή περιορισμό των δεδομένων σας (όποτε αυτό επιτρέπεται).

6.2. Παραδείγματος χάριν, θα λαμβάνετε newsletters μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα τηρούμε τα στοιχεία που μας έχετε παράσχει με σκοπό τη δημιουργία του λογαριασμού σας, μόνο για όσο χρόνο αυτός είναι ενεργός. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας μείνει πλήρως ανενεργός για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών, αυτός θα απενεργοποιείται και θα διαγράφεται από τα συστήματά μας. Τα φορολογικά στοιχεία της κάθε αγοράς διατηρούνται για δέκα (10) έτη από την ολοκλήρωση της αγοράς.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

7.1. H VINTELI BY VIVIAN CHATZELI διασφαλίζει ότι μπορείτε να ασκείτε όλα τα δικαιώματά σας, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε. Βάσει του GDPR έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και διόρθωσης των δεδομένων σας, ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, διαγραφής, περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του GDPR.

7.2. Ενδεικτικά, κατόπιν αιτήματός σας, θα:

 • σας χορηγούμε πρόσβαση σε αντίγραφα προσωπικών δεδομένων σας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
 • διορθώνουμε τις προσωπικές πληροφορίες, όταν είναι ανακριβείς,
 • αποσύρουμε προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας κ.α.

7.3. Περαιτέρω, εντός της ΕΕ, τα άτομα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών τους στην αρμόδια εποπτική αρχή. Κατάλογος όλων των εποπτικών αρχών της ΕΕ διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους της παρούσας, θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, ή έχετε κάποιο παράπονο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρησή μας, στα στοιχεία που υπάρχουν στην αρχή της παρούσας (τηλ. 2104611310 ή αποστέλλοντας e-mail στο info@vintelioutlet.gr).

 

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτό, σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα.

Share this post